Hieronder vindt u enkele voorbeelden van ons (trainings)aanbod. Heeft onze aanpak uw interesse gewekt en bent u benieuwd naar de ervaringen en effecten van onze activiteiten op andere scholen? Bel of mail ons dan, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. Indien gewenst kunnen we voor uw school of schoolbestuur een aanpak op maat maken.

De peer-audits en collegiale visitaties

Met behulp van de peer-audit kunnen afdelingen en scholen samen werken aan het tot stand brengen van hun eigen kwaliteitsborging. De meerwaarde van deze aanpak is dat het niet alleen leidt tot een heldere en externe verantwoordingssystematiek, maar ook bijdraagt aan een blijvende schoolontwikkeling. De peer-audit laat zien waar de school staat, wat de sterke en minder sterke kanten zijn, waar verbetermogelijkheden en ontwikkelwensen liggen. Door de inzet van peer-auditors ontstaat een intercollegiaal systeem van kwaliteitsborging waarin transparantie en het samen bekijken en bespreken van resultaten bijdragen aan een betere verantwoording en een lerende cultuur.

Een peer-audit wordt uitgevoerd per afdeling van de school en bij voorkeur schoolbreed of zelfs bestuursbreed. De brede aanpak maakt het mogelijk om mensen van een andere afdeling/school als peerauditor in te zetten. Om tot een cyclische schoolontwikkeling te komen, is het belangrijk dat de werkwijze van de peer-audit onderdeel wordt van de eigen schoolorganisatie. Dat betekent dat de rol van externen tijdelijk is. Om dit te realiseren, bestaat de ondersteuning van Penna Onderwijsadviseurs niet alleen uit het leveren van de systematiek en die op maat maken van de school of het schoolbestuur, maar ook uit het samen met mensen uit de school/bestuur implementeren van de systematiek, zodat ze zelfstandig de systematiek kunnen uitvoeren.

Voor scholen die vooral behoefte hebben aan een kritische spiegel van collega's, zijn de collegiale visitaties zeer waardevol. Ook hiervoor verzorgen wij het draaiboek, de trainingen en de begeleiding van de visitaties als onafhankelijk voorzitter. Zie hier achtergrondinformatie over de kracht van visitaties: artikel.

Studiedagen, masterclasses en simulatie OGW

Tijdens een studiedag/masterclass OGW krijgen de deelnemers niet alleen kennis aangereikt over de hele cyclus van OGW, maar gaan ze vooral ook zelf aan de slag om aan de hand van praktijkopdrachten en instrumenten uit de Toolkit OGW het gedachtengoed rond OGW te vertalen naar de eigen situatie in de school en in de vaksectie. Met de Simulatie OGW kunnen scholen zelf ervaren wat de meerwaarde van OGW is voor de eigen school. De simulatie OGW is nadrukkelijk geen rollenspel. Het gaat om een werkelijke casus met werkelijke cijfers en informatie.

Meer artikelen...