Opdrachtgevers afgelopen 5 jaar

Ministerie van OCW

School aan Zet

Coördinatie Passend Onderwijs

Veel verschillende scholen en schoolbesturen in PO en VO

Een twintigtal samenwerkingsverbanden PO/VO (ondersteuning passend onderwijs en/of schoolondersteuningsprofielen)

Vensters PO/Schoolinfo VO

Steunpunt Taal en Rekenen

Steunpunt Opleiden in de school

Project Leren Verbeteren VO

Project Ambitieus Leerklimaat VO

Project Goed worden, goed blijven PO

PO Raad

VO Raad

AOC Raad

Q3

Stichting Platforms VMBO

SLO

ECBO

Onderwijsraad

TIAS

Universiteit van Tilburg

Het Zijlstra Center, onderzoekscentrum voor maatschappelijk ondernemerschap, Vrije Universiteit Amsterdam

Steunpunt Zeer Zwakke Scholen VO en PO