Tevreden opdrachtgevers afgelopen 5 jaar

 • Ministerie van OCW
 • School aan Zet
 • Co√∂rdinatie Passend Onderwijs
 • Veel verschillende scholen en schoolbesturen in PO en VO voor visitaties/audits, kwaliteitszorgsystemen en/of strategische processen
 • Een twintigtal samenwerkingsverbanden PO/VO (ondersteuning passend onderwijs en/of schoolondersteuningsprofielen en/of collegiale visitaties)
 • Vensters PO/Schoolinfo VO
 • Steunpunt Taal en Rekenen
 • Steunpunt Opleiden in de school
 • Project Leren Verbeteren VO
 • Project Ambitieus Leerklimaat VO-raad
 • Project Voortgezet Leren VO-raad
 • Project Goed worden, goed blijven PO
 • PO Raad
 • VO Raad
 • AOC Raad
 • Q3
 • Stichting Platforms VMBO
 • SLO
 • ECBO
 • Onderwijsraad
 • TIAS
 • Universiteit van Tilburg
 • Het Zijlstra Center, onderzoekscentrum voor maatschappelijk ondernemerschap, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Steunpunt Zeer Zwakke Scholen VO en PO
 • Steunpunt Passend Onderwijs PO/VO