Juliette Vermaas: adviseur Voortgezet Onderwijs en onderwijscoach
 
Juliette Vermaas studeerde beleids- en organisatiewetenschappen (1994) en (onderwijs)recht (2006) aan de UvT. Ze heeft als organisatie-adviseur gewerkt bij Twijnstra Gudde en bij Ingenieursbureau Oranjewoud, waarna ze van 1998 tot 2008 als senior-onderzoeker werkzaam was bij het IVA. Daarna is ze als zelfstandig adviseur gestart bij Penna. Ze is gespecialiseerd in vraagstukken rond Opbrengstgericht Werken en kwaliteitszorg, met name in het voortgezet onderwijs. Juliette veel onderzoek gedaan naar de kwaliteitsverbetering bij (zeer zwakke) scholen in het primair- en voortgezet onderwijs. Daarnaast heeft ze voor de landelijke onderwijsorganisaties meerdere kwaliteitsverbeteringstrajecten begeleid. 
 
 
 
Juliette heeft diverse bekende publicaties rond Opbrengstgericht werken, kwaliteitszorg, collegiale visitaties en effectief verbeteren op haar naam staan, zowel voor schoolleiding als voor docenten. Juliette geeft masterclasses, begeleidt studiedagen en geeft trainingen rond schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Tevens ondersteunt ze teams, vaksecties en schoolleiders bij de kwaliteitsverbetering van hun onderwijs. In het verlengde hiervan leidt ze docenten op om collegiale visitaties/audits in de school uit te voeren. Momenteel is Juliette voor diverse grote schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs als extern voorzitter verantwoordelijk voor het hele audit-/visitatieproces. Daarnaast is ze procesbegeleider voor het project Leren verbeteren dat (zeer) zwakke afdelingen en risico-afdelingen ondersteunt bij het verbeterproces. Tot slot ondersteunt ze als geaccrediteerd onderwijscoach docenten, kwaliteitszorgmedewerkers, schoolleiders en bestuurders bij het versterken van hun eigen handelen. 
 
Zend een E-mail bericht aan Juliette Vermaas

GSM nr. 06 - 12 54 09 92