Juliette Vermaas: landelijk expert Opbrengstgericht Werken in het Voortgezet Onderwijs
 
Juliette Vermaas studeerde beleids- en organisatiewetenschappen (1994) en (onderwijs)recht (2006) aan de UvT. Ze heeft als organisatie-adviseur gewerkt bij Twijnstra Gudde en bij Ingenieursbureau Oranjewoud, waarna ze van 1998 tot 2008 als senior-onderzoeker werkzaam was bij het IVA. Ze is gespecialiseerd in vraagstukken rond Opbrengstgericht Werken, met name in het voortgezet onderwijs. De afgelopen jaren heeft Juliette veel onderzoek gedaan naar de kwaliteitsverbetering bij zeer zwakke scholen in het primair- en voortgezet onderwijs. In de periode 2010-2014 was ze als landelijk projectmanager verantwoordelijk voor het kwaliteitsverbeteringstraject in het groene vmbo. In die functie heeft ze 75 scholen begeleid in hun ontwikkeling naar een opbrengstgerichte school.
 
Juliette heeft diverse bekende publicaties rond OGW op haar naam staan, zowel voor schoolleiding als voor docenten. De door haar geschreven Toolkit OGW (VO Raad) biedt concrete instrumenten om in de school opbrengstgericht te werken. Juliette geeft masterclasses, begeleidt studiedagen en ondersteunt vaksecties en schoolleiders. In het verlengde hiervan leidt ze docenten op om cyclisch de OGW-audit/Peer Review in de school uit te voeren, zodat OGW een vaste plek krijgt in de kwaliteitszorg van de school. Voor de VO-raad was Juliette projectleider voor het opzetten en uitvoeren van een systematiek van collegiale visitaties. Hiervoor heeft ze de afgelopen jaren ruim 200 peervisitatoren opgeleid en meer dan 100 scholen gevisiteerd. Momenteel is Juliette voor diverse grote schoolbesturen in het voortgezet onderwijs als extern voorzitter verantwoordelijk voor het hele audit-/visitatieproces. Daarnaast is ze procesbegeleider voor het project Leren verbeteren dat (zeer) zwakke afdelingen en risico-afdelingen ondersteunt bij het verbeterproces.
 
Zend een E-mail bericht aan Juliette Vermaas

GSM nr. 06 - 12 54 09 92