Jos van der Pluijm: adviseur primair onderwijs en bestuurder passend onderwijs
 
Na de Pedagogische Academie studeerde Jos van der Pluijm onderwijssociologie aan de Universiteit van Tilburg met een accent op statistiek. Vanaf 1990 tot 1998 was hij werkzaam bij de sectie Onderwijs van het IVA in Tilburg als senior-onderzoeker. In 1998 en 1999 was hij werkzaam als senior beleidsmedewerker bij de AVS, waarna hij de overstap maakte naar het Procesmanagement Primair Onderwijs (PMPO). Vanaf 2002 is hij werkzaam als zelfstandig onderwijsadviseur. Jos van der Pluijm heeft als onderzoeker en projectleider een ruime ervaring op het gebied van grote landelijke onderzoeksprojecten en grote landelijke vernieuwingsprojecten in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Voor School aan Zet was hij voorzitter van de thema-experts voor het primair onderwijs. Ook was hij namens de PO-Raad projectleider Steunpunt Opleidingsscholen. Hij is mede-ontwikkelaar van het schoolondersteuningsprofiel van Q3 en heeft reeds veel samenwerkingsverbanden met dit instrument ondersteund bij het opstellen van hun onderwijszorgprofiel. Tevens begeleidt hij samenwerkingsverbanden bij het opzetten en uitvoeren van audits rond passend onderwijs. Ook ondersteunt hij schoolbesturen in het primair onderwijs bij het optimaliseren van hun interne kwaliteitszorg, onder andere door het inzetten van collegiale visitaties en audits. Daarnaast is hij directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband 30-10 PO in Waalwijk.
Zend een bericht naar Jos
GSM 06 - 51 08 94 77