Overzicht publicaties

Van Duivenboden, Hein, Eelco van Hout, Cor van Montfort, Eelco van Hout en Juliette Vermaas, redactie (2009)

Verbonden Verantwoordelijkheden in het publieke domein. Den Haag: Uitgeverij LEMMA.

Minderman, prof. dr. Goos, Kim van Eijck MSc, mr. drs. Juliette Vermaas en drs. Patricia Kruisbrink CPC (2009)

De school als maatschappelijke onderneming. Amsterdam: Het Zijlstra Center, Vrije Universiteit.

Juliette Vermaas (februari 2010)

Beter inspelen op havo-leerlingen. In: Meso magazine, 30e jrg, nr.170, blz. 3-26. Alphen aan den Rijn: Kluwer bv.

Juliette Vermaas ( februari 2010)

Fietsen zonder zijwieltjes. Over effectieve verbeteracties van (zeer) zwakke scholen in het voortgezet onderwijs. Utrecht: Steunpunt zeer zwakke scholen in het VO van de VO-raad en de AOC Raad.

Juliette Vermaas (juni 2010)

Eerlijk duurt het langst. Over de communicatie met en betrokkenheid van ouders bij (zeer) zwakke scholen in het VO. Utrecht: Steunpunt zeer zwakke scholen in het VO van de VO-raad en de AOC Raad.

Juliette Vermaas en Jos van der Pluijm (juli 2010)

Onderwijszorgprofielen. Een beschrijving van de meest gebruikte instrumenten om zorgprofielen van scholen in kaart te brengen. Dongen: Penna Onderwijs Adviseurs, i.o.v. Steunpunt Passend Onderwijs.

Juliette Vermaas, Jos van der Pluijm, Henk Keesenberg en Jan Huisman (december 2010)

Passend Onderwijs en Zorgtoewijzing. Dongen: Penna Onderwijs Adviseurs, i.o.v. Steunpunt Passend Onderwijs.

Goos Minderman, Kim van Eijck, Berit Lindemann, Hans Bossert en Juliette Vermaas (maart 2011)

Ondernemen of afwachten? De school als maatschappelijke onderneming, onderzoeksverslag fase 2. Amsterdam: Het Zijlstra Center, Vrije Universiteit.

Juliette Vermaas (maart 2011)

De ingredienten voor effectieve verbeterplannen. Over succesfactoren bij het opstellen van een verbeterplan voor (zeer) zwakke scholen. Utrecht: Steunpunt zeer zwakke scholen in het VO van de VO-raad en de AOC Raad.

Juliette Vermaas (april 2011)

Zeven praktische voorbeelden van horizontale verantwoording. In: Werkboek Horizontale Verantwoording VO. In gesprek met de belanghebbenden van uw school. Utrecht: Vensters voor verantwoording, VO-raad.

Juliette Vermaas (april 2011)

Plan van aanpak Kwaliteitsverbetering GL. Ede: AOC Raad.

Juliette Vermaas (april-juni 2011)

Vijf succesfactoren voor een effectief verbeterplan (in drie artikelen). In: Schoolmanagement Totaal, jrg. 13, nrs. 2, 3 en 4. Den Haag: SDU Uitgevers.

Juliette Vermaas (mei 2011)

Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs. Monitor verbetertrajecten taal en rekenen Speciaal Onderwijs. Utrecht: Projectbureau Kwaliteit, PO-raad.

Juliette Vermaas ( mei 2011)

Communicatie met ouders. Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs. Antwerpen-Apeldoorn: Garant, i.o.v. de PO-raad.

Juliette Vermaas (juni 2011)

Startpunt Kwaliteitsverbetering GL. Resultaten en good practices uit de inventarisatiefase. Ede: AOC Raad.

Juliette Vermaas (juni 2011)

Opbrengstgericht werken in het vmbo-groen: 3x3=10! Ede: AOC Raad.

Juliette Vermaas (december 2011)

Referentiekader vmbo-groen. Ede: AOC Raad.

Juliette Vermaas (mei 2012)

Samen opbrengstgericht werken = vakmanschap versterken! Ede: AOC Raad.

Juliette Vermaas (februari-november 2012)

Opbrengstericht werken (vijf artikelen). In: Schoolmanagement Totaal, jrg. 14. Den Haag: SDU Uitgevers.

Jos van der Pluijm e.a. (mei 2012)

Evaluatie Projectbureau Kwaliteit. PO-Raad: Utrecht.

Jose Dams, Ida Bontius en Juliette Vermaas (oktober 2012)

De Toetscyclus: handvat voor integraal toetsbeleid. Ede: AOC Raad.

Juliette Vermaas (mei 2013)

Opbrengstgericht sturen door de schoolleiding. OGW in het VO. Den Haag: School aan Zet, i.s.m. AOC Raad en VO Raad.

Juliette Vermaas (mei 2013)

Opbrengstgericht werken en het vakmanschap van de leraar. OGW in het VO. Den Haag: School aan Zet, i.s.m. AOC Raad en VO Raad.

Juliette Vermaas & Jos van der Pluijm (maart 2014)

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs. Utrecht: PO Raad.

Juliette Vermaas (september 2014)

Lessen uit de praktijk. Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs. Utrecht: Project Leren Verbeteren VO Raad/AOC Raad.

Juliette Vermaas (september 2014)

Lessen uit de praktijk van zeer zwakke scholen. In: De Nieuwe Meso, september 2014, nr. 3.

Juliette Vermaas (oktober 2014)

De Toolkit OGW. Samen werken aan onderwijskwaliteit. Utrecht: Project Leren Verbeteren VO Raad/AOC Raad.

Juliette Vermaas (november 2014)

Vier jaar kwaliteitsverbetering in beeld. Ede: AOC Raad.

Elise Schouten, Juliette Vermaas en Arie Olthof (mei 2016)

Schoolontwikkeling als het er op aankomt. Utrecht: VO-raad.

Suzanne Visser, met medewerking van Marijke Nijboer en Juliette Vermaas (maart 2017)

Een frisse blik. Collegiale visitatie als instrument voor professionele ontwikkeling. Utrecht: VO-academie.

Juliette Vermaas (februari 2019)

De ingrediƫnten voor effectieve verbeterplannen. Startpunt voor succesvolle schoolverbetering in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Project Leren verbeteren.

Juliette Vermaas (maart 2019)

Opbrengstgericht werken. Samen werken aan onderwijskwaliteit. Amsterdam: Project Leren verbeteren.