Overzicht publicaties

 • Van Duivenboden, Hein, Eelco van Hout, Cor van Montfort, Eelco van Hout en Juliette Vermaas, redactie (2009)
 • Verbonden Verantwoordelijkheden in het publieke domein. Den Haag: Uitgeverij LEMMA.
 • Minderman, prof. dr. Goos, Kim van Eijck MSc, mr. drs. Juliette Vermaas en drs. Patricia Kruisbrink CPC (2009)
 • De school als maatschappelijke onderneming. Amsterdam: Het Zijlstra Center, Vrije Universiteit.
 • Juliette Vermaas (februari 2010)
 • Beter inspelen op havo-leerlingen. In: Meso magazine, 30e jrg, nr.170, blz. 3-26. Alphen aan den Rijn: Kluwer bv.
 • Juliette Vermaas ( februari 2010)
 • Fietsen zonder zijwieltjes. Over effectieve verbeteracties van (zeer) zwakke scholen in het voortgezet onderwijs. Utrecht: Steunpunt zeer zwakke scholen in het VO van de VO-raad en de AOC Raad.
 • Juliette Vermaas (juni 2010)
 • Eerlijk duurt het langst. Over de communicatie met en betrokkenheid van ouders bij (zeer) zwakke scholen in het VO. Utrecht: Steunpunt zeer zwakke scholen in het VO van de VO-raad en de AOC Raad.
 • Juliette Vermaas en Jos van der Pluijm (juli 2010)
 • Onderwijszorgprofielen. Een beschrijving van de meest gebruikte instrumenten om zorgprofielen van scholen in kaart te brengen. Dongen: Penna Onderwijs Adviseurs, i.o.v. Steunpunt Passend Onderwijs.
 • Juliette Vermaas, Jos van der Pluijm, Henk Keesenberg en Jan Huisman (december 2010)
 • Passend Onderwijs en Zorgtoewijzing. Dongen: Penna Onderwijs Adviseurs, i.o.v. Steunpunt Passend Onderwijs.
 • Goos Minderman, Kim van Eijck, Berit Lindemann, Hans Bossert en Juliette Vermaas (maart 2011)
 • Ondernemen of afwachten? De school als maatschappelijke onderneming, onderzoeksverslag fase 2. Amsterdam: Het Zijlstra Center, Vrije Universiteit.
 • Juliette Vermaas (maart 2011)
 • De ingredienten voor effectieve verbeterplannen. Over succesfactoren bij het opstellen van een verbeterplan voor (zeer) zwakke scholen. Utrecht: Steunpunt zeer zwakke scholen in het VO van de VO-raad en de AOC Raad.
 • Juliette Vermaas (april 2011)
 • Zeven praktische voorbeelden van horizontale verantwoording. In: Werkboek Horizontale Verantwoording VO. In gesprek met de belanghebbenden van uw school. Utrecht: Vensters voor verantwoording, VO-raad.
 • Juliette Vermaas (april 2011)
 • Plan van aanpak Kwaliteitsverbetering GL. Ede: AOC Raad.
 • Juliette Vermaas (april-juni 2011)
 • Vijf succesfactoren voor een effectief verbeterplan (in drie artikelen). In: Schoolmanagement Totaal, jrg. 13, nrs. 2, 3 en 4. Den Haag: SDU Uitgevers.
 • Juliette Vermaas (mei 2011)
 • Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs. Monitor verbetertrajecten taal en rekenen Speciaal Onderwijs. Utrecht: Projectbureau Kwaliteit, PO-raad.
 • Juliette Vermaas ( mei 2011)
 • Communicatie met ouders. Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs. Antwerpen-Apeldoorn: Garant, i.o.v. de PO-raad.
 • Juliette Vermaas (juni 2011)
 • Startpunt Kwaliteitsverbetering GL. Resultaten en good practices uit de inventarisatiefase. Ede: AOC Raad.
 • Juliette Vermaas (juni 2011)
 • Opbrengstgericht werken in het vmbo-groen: 3x3=10! Ede: AOC Raad.
 • Juliette Vermaas (december 2011)
 • Referentiekader vmbo-groen. Ede: AOC Raad.
 • Juliette Vermaas (mei 2012)
 • Samen opbrengstgericht werken = vakmanschap versterken! Ede: AOC Raad.
 • Juliette Vermaas (februari-november 2012)
 • Opbrengstericht werken (vijf artikelen). In: Schoolmanagement Totaal, jrg. 14. Den Haag: SDU Uitgevers.
 • Jos van der Pluijm e.a. (mei 2012)
 • Evaluatie Projectbureau Kwaliteit. PO-Raad: Utrecht.
 • Jose Dams, Ida Bontius en Juliette Vermaas (oktober 2012)
 • De Toetscyclus: handvat voor integraal toetsbeleid. Ede: AOC Raad.
 • Juliette Vermaas (mei 2013)
 • Opbrengstgericht sturen door de schoolleiding. OGW in het VO. Den Haag: School aan Zet, i.s.m. AOC Raad en VO Raad.
 • Juliette Vermaas (mei 2013)
 • Opbrengstgericht werken en het vakmanschap van de leraar. OGW in het VO. Den Haag: School aan Zet, i.s.m. AOC Raad en VO Raad.
 • Juliette Vermaas & Jos van der Pluijm (maart 2014)
 • Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs. Utrecht: PO Raad.
 • Juliette Vermaas (september 2014)
 • Lessen uit de praktijk. Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs. Utrecht: Project Leren Verbeteren VO Raad/AOC Raad.
 • Juliette Vermaas (september 2014)
 • Lessen uit de praktijk van zeer zwakke scholen. In: De Nieuwe Meso, september 2014, nr. 3.
 • Juliette Vermaas (oktober 2014)
 • De Toolkit OGW. Samen werken aan onderwijskwaliteit. Utrecht: Project Leren Verbeteren VO Raad/AOC Raad.
 • Juliette Vermaas (november 2014)
 • Vier jaar kwaliteitsverbetering in beeld. Ede: AOC Raad.
 • Elise Schouten, Juliette Vermaas en Arie Olthof (mei 2016)
 • Schoolontwikkeling als het er op aankomt. Utrecht: VO-raad.
 • Suzanne Visser, met medewerking van Marijke Nijboer en Juliette Vermaas (maart 2017)
 • Een frisse blik. Collegiale visitatie als instrument voor professionele ontwikkeling. Utrecht: VO-academie.
 • Juliette Vermaas (februari 2019)
 • De ingrediĆ«nten voor effectieve verbeterplannen. Startpunt voor succesvolle schoolverbetering in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Project Leren verbeteren.
 • Juliette Vermaas (maart 2019)
 • Opbrengstgericht werken. Samen werken aan onderwijskwaliteit. Amsterdam: Project Leren verbeteren.