Overzicht publicaties

 • Van Duivenboden, Hein, Eelco van Hout, Cor van Montfort, Eelco van Hout en Juliette Vermaas, redactie (2009). Verbonden Verantwoordelijkheden in het publieke domein. Den Haag: Uitgeverij LEMMA.
 • Minderman, prof. dr. Goos, Kim van Eijck MSc, mr. drs. Juliette Vermaas en drs. Patricia Kruisbrink CPC (2009). De school als maatschappelijke onderneming. Amsterdam: Het Zijlstra Center, Vrije Universiteit.
 • Juliette Vermaas (februari 2010). Beter inspelen op havo-leerlingen. In: Meso magazine, 30e jrg, nr.170, blz. 3-26. Alphen aan den Rijn: Kluwer bv.
 • Juliette Vermaas ( februari 2010). Fietsen zonder zijwieltjes. Over effectieve verbeteracties van (zeer) zwakke scholen in het voortgezet onderwijs. Utrecht: Steunpunt zeer zwakke scholen in het VO van de VO-raad en de AOC Raad.
 • Juliette Vermaas (juni 2010). Eerlijk duurt het langst. Over de communicatie met en betrokkenheid van ouders bij (zeer) zwakke scholen in het VO. Utrecht: Steunpunt zeer zwakke scholen in het VO van de VO-raad en de AOC Raad.
 • Juliette Vermaas en Jos van der Pluijm (juli 2010). Onderwijszorgprofielen. Een beschrijving van de meest gebruikte instrumenten om zorgprofielen van scholen in kaart te brengen. Dongen: Penna Onderwijs Adviseurs, i.o.v. Steunpunt Passend Onderwijs.
 • Juliette Vermaas, Jos van der Pluijm, Henk Keesenberg en Jan Huisman (december 2010). Passend Onderwijs en Zorgtoewijzing. Dongen: Penna Onderwijs Adviseurs, i.o.v. Steunpunt Passend Onderwijs.
 • Goos Minderman, Kim van Eijck, Berit Lindemann, Hans Bossert en Juliette Vermaas (maart 2011). Ondernemen of afwachten? De school als maatschappelijke onderneming, onderzoeksverslag fase 2. Amsterdam: Het Zijlstra Center, Vrije Universiteit.
 • Juliette Vermaas (maart 2011). De ingredienten voor effectieve verbeterplannen. Over succesfactoren bij het opstellen van een verbeterplan voor (zeer) zwakke scholen. Utrecht: Steunpunt zeer zwakke scholen in het VO van de VO-raad en de AOC Raad.
 • Juliette Vermaas (april 2011). Zeven praktische voorbeelden van horizontale verantwoording. In: Werkboek Horizontale Verantwoording VO. In gesprek met de belanghebbenden van uw school. Utrecht: Vensters voor verantwoording, VO-raad.
 • Juliette Vermaas (april-juni 2011). Vijf succesfactoren voor een effectief verbeterplan (in drie artikelen). In: Schoolmanagement Totaal, jrg. 13, nrs. 2, 3 en 4. Den Haag: SDU Uitgevers.
 • Juliette Vermaas (mei 2011). Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs. Monitor verbetertrajecten taal en rekenen Speciaal Onderwijs. Utrecht: Projectbureau Kwaliteit, PO-raad.
 • Juliette Vermaas ( mei 2011). Communicatie met ouders. Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs. Antwerpen-Apeldoorn: Garant, i.o.v. de PO-raad.
 • Juliette Vermaas (juni 2011). Opbrengstgericht werken in het vmbo-groen: 3x3=10! Ede: AOC Raad.
 • Juliette Vermaas (mei 2012). Samen opbrengstgericht werken = vakmanschap versterken! Ede: AOC Raad.
 • Juliette Vermaas (februari-november 2012). Opbrengstericht werken (vijf artikelen). In: Schoolmanagement Totaal, jrg. 14. Den Haag: SDU Uitgevers.
 • Juliette Vermaas (mei 2013). Opbrengstgericht sturen door de schoolleiding. OGW in het VO. Den Haag: School aan Zet, i.s.m. AOC Raad en VO Raad.
 • Juliette Vermaas (mei 2013). Opbrengstgericht werken en het vakmanschap van de leraar. OGW in het VO. Den Haag: School aan Zet, i.s.m. AOC Raad en VO Raad.
 • Juliette Vermaas & Jos van der Pluijm (maart 2014). Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs. Utrecht: PO Raad.
 • Juliette Vermaas (september 2014). Lessen uit de praktijk. Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs. Utrecht: Project Leren Verbeteren VO Raad/AOC Raad.
 • Juliette Vermaas (oktober 2014). De Toolkit OGW. Samen werken aan onderwijskwaliteit. Utrecht: Project Leren Verbeteren VO Raad/AOC Raad.
 • Juliette Vermaas (november 2014). Vier jaar kwaliteitsverbetering in beeld. Ede: AOC Raad.
 • Elise Schouten, Juliette Vermaas en Arie Olthof (mei 2016). Schoolontwikkeling als het er op aankomt. Utrecht: VO-raad.
 • Suzanne Visser, met medewerking van Marijke Nijboer en Juliette Vermaas (maart 2017). Een frisse blik. Collegiale visitatie als instrument voor professionele ontwikkeling. Utrecht: VO-academie.
 • Juliette Vermaas (februari 2019). De ingrediënten voor effectieve verbeterplannen. Startpunt voor succesvolle schoolverbetering in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Project Leren verbeteren.
 • Juliette Vermaas (maart 2019). Opbrengstgericht werken. Samen werken aan onderwijskwaliteit. Amsterdam: Project Leren verbeteren.
 • Juliette Vermaas & Jos van der Pluijm (april 2021). Succesfactoren Schoolprogramma NPO. Den Haag: ministerie van OCW.