Gespecialiseerd in Opbrengstgericht Werken, Passend Onderwijs en Peer-audits/Collegiale visitaties
 
Wij, Jos van der Pluijm en Juliette Vermaas, vormen samen Penna Onderwijs Adviseurs. Wij zijn sinds 2002 als onderwijsadviseurs actief en beschikken over een brede expertise van het gehele onderwijsveld. Zowel voor landelijke organisaties als voor lokale schoolbesturen en regionale netwerken bieden wij onderzoek, advies, projectmanagement en beleidsondersteuning. We zijn landelijk expert op de thema's Opbrengstgericht Werken (OGW), Passend Onderwijs en Peer-audits/Collegiale visitaties, zowel binnen het primair - als het voortgezet onderwijs. Op basis van onze ervaringen op het gebied van OGW hebben we diverse praktische brochures geschreven met concrete handvatten om OGW in de school te implementeren. Rond Passend Onderwijs hebben we een instrument ontwikkeld waarmee scholen hun schoolondersteuningsprofiel kunnen opstellen. Daarnaast ondersteunen we scholen bij het optimaliseren van hun interne kwaliteitszorg door het inzetten van de peer-audits. Voor de VO-raad hebben we een systematiek van collegiale visitaties ontwikkeld en toegepast bij VO-scholen. We geven studiedagen voor docenten, schoolleiders en bestuurders rond deze thema's en begeleiden scholen die hiermee concreet aan de slag willen gaan. Onder het kopje Speerpunten vindt u meer informatie over onze activiteiten. 
 
Onze werkstijl laat zich typeren als analytisch sterk en kwalitatief van hoog niveau. Onze uitvoering van de opdrachten kent een hoog tempo en wij zijn gewend binnen scherpe grenzen van tijd en geld te werken. We kiezen er voor om zoveel mogelijk samen met scholen de benodigde instrumenten en systematieken te ontwikkelen. Daarnaast onderscheiden wij ons door onze heldere schrijfstijl en ons uitgebreide netwerk. Op deze website vindt u meer informatie over ons en over onze projecten. Wilt u meer informatie over een specifiek project of heeft u een concrete vraag dan kunt u ons mailen of bellen.
 
Contact bericht versturen klik hier.